Често поставувани прашања


Категорија

v


Што ми е потребно за да го користам порталот?
За да може да го користите порталот, потребно е на уредот (компјутер, лаптоп, таблет) кој е поврзан на Интернет, да има инсталиран веб прелистувач (препорачано Google Chrome, Mozilla Firefox ili Microsoft Edge). Бидејќи резултатите се складирани како .pdf документ, потребен ви е и Adobe Acrobat за да може да ги прегледате и испечатите резултатите .
Кои здравствени установи генерираат резултати на моЕ-здравје?
Установите кои објавуваат резултати на порталот се наведени во делот ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ од менито или на следниот линк http://moezdravje.mk/Lab/Index
Дали има некакво огграничување во поглед на волуменот на резултати или пак временскиот период за кој се достапни преку порталот?
Порталот моЕ-здравје нема никакви ограничувања во поглед на волуменот (т.е. бројот на резултати) и временскиот период на достапност на резултатите. Тоа значи дека за секој пациент ќе бидат достапни сите резултати кои ќе бидат изготвени во установите –партнери на порталот на неограничено време.