Преземање на резултати
Инструкции за преземање на резултати

1. Во полето КОД ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД ЛАБОРАТОРИЈА внесете го уникатниот код за анализите кој го добивте од лабораторијата.
2.Kликнете на “ПРЕЗЕМЕТЕ РЕЗУЛТАТ” и доколку се анализите веќе изготвени, резултатот ќе се појави како документ во .pdf формат.

По успешното повлекување лабораторискиот резултат, истиот може да го зачувате и испечатите.

НАПОМЕНА: Резултатите кои се наоѓаат на нашата веб страница Ви се достапни само Вам и истите се заштитени со високоспецифична енкрипција,со која се гарантира доверливоста на Вашите податоци. Оригиналните резултати во хартиена форма може да се подигнат во секое време во Лабораторијата каде се направени истите.